pic

Rólunk

Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft bemutatása

Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: a Társaság.) közhasznú szervezet, célja a foglalkoztatás és munkahelymegőrzés elősegítése, innovatív foglalkoztatási formák támogatása, a foglalkoztatást, a munkaerő-piaci integrációt szolgáló – elsősorban kísérleti – programok és projektek végrehajtása. A Társaság eszközrendszert és erőforrásokat biztosít a többletfoglalkoztatást, munkahelymegtartást eredményező kezdeményezésekhez, különösen a kis- és közepes méretű vállalkozások, a civil/nonprofit szféra és a szociális gazdaság szervezetei számára, elsősorban a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű társadalmi csoportok körében. A Társaság. a munkaerő-piaci eszközök fejlesztése érdekében részt vállal európai uniós forrásokból, elsősorban a strukturális alapokból társfinanszírozott programok és projektek megvalósításában.

A 2011 decemberében alapított Társaság tevékenysége az elődszervezet, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány két évtizedes szakmai tevékenységének szerves folytatása. A Közalapítvány az Alapító okiratában foglaltaknak megfelelően a foglalkoztatás növelését és a munkanélküliség mérséklését elősegítő tevékenységeket látott el. Az utód megalapítása ugyanezen célok mentén történt, a megszűnt Közalapítvány szakmai és vagyoni bázisán. 

A fenti célok szolgálatában a Társaság pályázati programokat, valamint projekteket dolgoz ki, és teljes körű pályáztatási tevékenységet végez. Támogatásközvetítő tevékenységét tartalmilag a mindenkori hazai munkaerő-piaci helyzet és annak javítását szolgáló foglalkoztatáspolitikai intézkedések határozzák meg. A támogatásközvetítői tevékenység részeként láttuk el 2004. és 2010. között az EQUAL Közösségi Kezdeményezés hazai megvalósításának szakmai feladatait, így Társaságunk közreműködő szervezeti tapasztalatokkal is rendelkezik.

A Társaság szakmai műhelyként új, innovatív munkaerő-piaci eszközöket és módszereket modellez szoros együttműködésben e terület szakértőivel, a társadalmi nyilvánosság és részvétel biztosításával. Mindezek mellett - alapítói okiratában foglaltaknak megfelelően - a Társaság munkaügyi témájú kutatásokat finanszíroz, melyek eredményei újabb adalékot nyújtanak a foglalkoztatás és munkanélküliség helyzetének és folyamatainak feltárásához, és kiegészítő forrást biztosítanak a foglalkoztatás-fejlesztési folyamatokat alátámasztó KSH-adatbázisokhoz. A Társaság egyik legfontosabb kiadványa az évről-évre megjelentetett Munkaerő-piaci Tükör.

Regionális hálózatunk 2005. óta működik, országos lefedettséggel (régiónként egy-egy irodával), és térítésmentesen nyújt segítséget a lehetséges pályázók, illetve a támogatott szervezetek számára (pl. pályázatok szakmai előkészítése, tanácsadás, szakmai műhelyek szervezése, bevált gyakorlatok gyűjtése és terjesztése formájában).

Európai uniós projekt-végrehajtási tevékenysége részeként társaságunk több projekt megvalósításában vett és vesz részt, elsősorban a társadalmi megújulás operatív program keretében; ezek a következők. "Az alternatív munkaerő-piaci projektek szakmai támogatása" (TAMOP 1.4.1-07/2., PERTU – Partnerség, Együttműködés a Regionális Tudásért), "Az akkreditáció rendszerének kialakítása" (TAMOP 2.6.1.), "Atipikus foglalkoztatási formák támogatása - szociális szövetkezetek" (TAMOP 2.4.3./B/1-09/1., KoopeRáció projekt), „Perspectives” – Leonardo-projekt.

A Társaság Alapítói okiratában meghatározott feladatai keretében felügyeli saját társasága – a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó DIFO Nonprofit Kft. – működtetését.

A Társaság szakmai felügyeletét a mindenkori foglalkoztatás-politikáért felelős minisztérium, jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztérium látja el. A Társaság szakmai tevékenységét Tanácsadó testülete segíti, működését a Felügyelő Bizottság ellenőrzi, munkáját közel 50 fős munkaszervezet, valamint szakértői bázis közreműködésével végzi.