pic

Regionális hálózat bemutatása

OFA Nonprofit Kft. REGIONÁLIS IRODÁINAK BEMUTATKOZÁSA

Az OFA 2005-ben hozta létre az OFA Hálózatot, amely azóta is országos lefedettséggel (régiónként egy-egy irodával) működik, és térítésmentesen nyújt segítséget a lehetséges pályázók, illetve a támogatott szervezetek számára (pályázatírás, pályázati információ nyújtás, szakmai fejlesztő műhelyek szervezése, bevált gyakorlatok gyűjtése és terjesztése).

Az OFA és ezen belül a Hálózat az elmúlt években több ROP és TAMOP kiemelt projekt megvalósítója, helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatója. 2005 októberében kezdte a ROP 3.2.3 kiemelt projektet „Helyi foglalkoztatási kezdeményezések hosszú távú fenntarthatóságához szükséges szakmai kapacitások kiépítése és megerősítése ” a kiemelt projekt zárására 2007. december 31-én került sor. 2008-2010. között menedzselte "Az alternatív munkaerő-piaci projekteknek szakmai támogatása" TAMOP 1.4.1-07/2 kiemelt projektet - (PERTU); és 2010-2011-ig végezte az "Atipikus foglalkoztatási formák támogatása - szociális szövetkezetek" TAMOP 2.4.3./B/1-09/1 kiemelt projekt (KoopeRáció projekt) megvalósítását. 

Az OFA Hálózat az elmúlt évek alatt pro-aktívan tevékenykedett a célcsoport körében és ez nemcsak helyi, regionális ismertséget, hanem elismertséget is hozott számára. A közös munka, együttműködés és a támogatás hatására létrejött a bizalom, elfogadás a hálózattal és a hálózat munkatársaival szemben. Elmondható, hogy a fejlesztési intézményrendszerbe a regionális irodák hiteles szereplőként ágyazódtak be. Az ország mindegyik régiójában elérhetőek ez által biztosítva az országos lefedettséget.