pic

Főoldali hírek

Munkerőpiaci tükör 2012

2013. 12. 12.

Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatásával 2012. év végén megjelent a magyarországi munkapiac és foglalkoztatáspolitika aktuális jellemzőit bemutató Munkaerőpiaci tükör című évkönyvsorozat legújabb kötete.

Megőrizve a sorozat szerkesztőinek korábbi gyakorlatát, a Közelkép c. fejezetben idén is hangsúlyosan került bemutatásra egy a magyarországi munkapiaci folyamatok megértése és a tényeken alapuló foglalkoztatáspolitika eredményessége szempontjából kiemelten fontos terület. Az idei Közelkép fejezetei az adók és transzferek valamint a vállalati jellemzők munkapiaci hatásairól szólnak. Az évkönyvsorozat célja, hogy az államigazgatásban dolgozó szakemberek, a foglalkoztatási szolgálat szervezeteiben, az önkormányzatokban, a civil szervezetekben, az oktatási intézményekben és a kutatóintézetekben dolgozó kollégák, az írott és elektronikus sajtó munkatársai napi munkájukban jól hasznosítható információkat kapjanak a magyarországi munkapiaci folyamatokról, a foglalkoztatáspolitika jogszabályi és intézményi környezetéről, a magyarországi munkapiaccal foglalkozó hazai és nemzetközi kutatások friss eredményeiről.

A magyar és angol nyelven azonos szerkezetben megjelenő kötetek bevezető fejezete áttekintést ad a magyarországi munkapiaci folyamatokról. A Közelkép című fejezet részletes elemzést közöl egy-egy fontos terület empirikus kutatásainak eredményeiről. Külön fejezetben kerülnek bemutatásra a munkapiac jogszabályi, intézményi környezetében bekövetkezett változások. A Statisztikai adatok című rész részletes információt ad a rendszerváltozás óta eltelt időszak alapvető munkapiaci folyamatairól. A kötetet záró bibliográfia a magyar és közép-kelet-európai munkapiac jellemzőivel foglalkozó fontos szakirodalomra terjed ki.

A kötet fejezetenként letölthető jelenleg az alábbi linkről:

http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html