pic

Munkaügyi kutatások

Munkaerőpiaci Tükör kiadványsorozat tanulmánykötetei angol és magyar nyelven

 

Kutatási projekt neve

Magyar nyelvű kiadvány

Angol nyelvű kiadvány

 

Munkaerőpiaci Tükör 2012
MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2012
Szerkesztette: Fazekas Károly, Benczúr Péter, Telegdy Álmos
ADÓK, TRANSZFEREK ÉS A MUNKAPIAC
A VÁLLALATI JELLEMZŐK HATÁSAI A MUNKAPIACI FOLYAMATOKRA 

THE HUNGARIAN LABOUR MARKET - REVIEW AND ANALYSIS 2012 
Szerkesztette: Fazekas Károly, Benczúr Péter, Telegdy Álmos 
THE EVALUATION OF ACTIVE LABOUR MARKET PROGRAMS

Munkaerőpiaci Tükör 2011 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2011
Szerkesztette: Fazekas Károly, Kézdi Gábor
FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI PROGRAMOK HATÁSVIZSGÁLATA
THE HUNGARIAN LABOUR MARKET 2011
Szerkesztette: Fazekas Károly, Kézdi Gábor
THE EVALUATION OF ACTIVE LABOUR MARKET PROGRAMS

Munkaerőpiaci Tükör 2010 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2010
Szerkesztette: Fazekas Károly, Molnár György
A VÁLSÁG MUNKAPIACI HATÁSA
I
THE HUNGARIAN LABOUR MARKET - REVIEW AND ANALYSIS 2010
Szerkesztette: Fazekas Károly, Molnár György
EFFECTS OF THE CRISIS
Munkaerőpiaci Tükör 2009 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2009
Szerkesztette: Fazekas Károly, Lovász Anna, Telegdy Álmos
MUNKAPIACI DISZKRIMINÁCIÓ
THE HUNGARIAN LABOUR MARKET - REVIEW AND ANALYSIS 2009 
Szerkesztette: Fazekas Károly, Lovász Anna, Telegdy Álmos
LABOUR MARKET DISCRIMINATION
Munkaerőpiaci Tükör 2008 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2008
Szerkesztette: Fazekas Károly, Köllő János
A MAGYAR MUNKAERŐPIAC NÉHÁNY VONÁSA – EURÓPAI TÜKÖRBEN
AZ ÉRETTSÉGIT NEM ADÓ SZAKMUNKÁSKÉPZÉS VÁLSÁGTÜNETEI
THE HUNGARIAN LABOUR MARKET - REVIEW AND ANALYSIS 2008 
Szerkesztette: Fazekas Károly, Köllő János
THE HUNGARIAN LABOUR MARKET – A EUROPEAN PERSPECTIVE
THE FAILURES OF “UNCERTIFIED” VOCATIONAL TRAINING
Munkaerőpiaci Tükör 2007 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2007
Szerkesztette Fazekas Károly, Cseres-Gergely Zsombor, Scharle Ágota
JÓLÉTI ELLÁTÁSOK ÉS MUNKAKÍNÁLAT
THE HUNGARIAN LABOUR MARKET - REVIEW AND ANALYSIS 2007 
Szerkesztette Fazekas Károly, Cseres-Gergely Zsombor, Scharle Ágota
SOCIAL WELFARE AND LABOUR SUPPLY
Munkaerőpiaci Tükör 2006 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2006
Szerkesztette Fazekas Károly és Kézdi Gábor
BÉREK, KERESETEK, JÖVEDELMEK
THE HUNGARIAN LABOUR MARKET - REVIEW AND ANALYSIS 2006 
Szerkesztette Fazekas Károly és Kézdi Gábor
WAGES: NEW DEVELOPMENTS
Munkaerőpiaci Tükör 2005 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2005
Szerkesztette Fazekas Károly és Koltay Jenő
MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK
THE HUNGARIAN LABOUR MARKET - REVIEW AND ANALYSIS 2005
Szerkesztette Fazekas Károly és Koltay Jenő
INDUSTRIAL RELATIONS IN HUNGARY
Munkaerőpiaci Tükör 2004 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2004
Szerkesztette Fazekas Károly és Varga Júlia
OKTATÁS és MUNKAERŐPIAC
THE HUNGARIAN LABOUR MARKET - REVIEW AND ANALYSIS 2004
Szerkesztette Fazekas Károly és Varga Júlia
EDUCATION AND THE LABOUR MARKET
Munkaerőpiaci Tükör 2003 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2003
Szerkesztette Fazekas Károly        MUNKAERŐPIACI EGYENLŐTLENSÉGEK
ÉS FÖLDRAJZI MOBILITÁS MAGYARORSZÁGON
THE HUNGARIAN LABOUR MARKET - REVIEW AND ANALYSIS 2003
Szerkesztette Fazekas Károly és Koltay Jenő
LABOUR MARKET INEQUALITY AND GEOGRAPHICAL MOBILITY IN HUNGARY
Munkaerőpiaci Tükör 2002 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2002
Szerkesztette Fazekas Károly
MUNKAKÍNÁLAT, MUNKAKERESLET
THE HUNGARIAN LABOUR MARKET - REVIEW AND ANALYSIS 2002
Szerkesztette Fazekas Károly és Koltay Jenő
LABOUR - THE SUPPLY SIDE
LABOUR - THE DEMAND SIDE
Munkaerőpiaci Tükör 2001 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2001
Szerkesztette Fazekas Károly
MUNKANÉLKÜLIEK JÖVEDELEMTÁMOGATÁSA
 
Munkaerőpiaci Tükör 2000 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2000
Szerkesztette Fazekas Károly
BÉREK A POLITIKAI RENDSZERVÁLTÁSTÓL A
AZ EZREDFORDULÓIG
 

 

 

 

 


1.

Dr. Adler Judit

A 45 éven felüliek foglalkoztatási helyzete

összefoglaló

 

2.

Dr. Adler Judit

A munkavállalási korú inaktív népesség motivációja, munkaerő-piaci távolmaradásának okai

 

záró tanulmány

3.

Dr. Adler Judit

A nyugdíjkorhatár-emelés hatásainak vizsgálata, különös tekintettel a korhatár további emelésének lehetőségeire és a foglalkoztatás helyzetére gyakorolt hatásokra

összefoglaló

 

4.

Dr. Adler Judit

A regionális foglalkoztatási jellemzők alakulása a kilencvenes években

összefoglaló

 

5.

Dr. Adler Judit

A vállalkozások munkaerővel kapcsolatos igényei

összefoglaló

 

6.

Babusik Ferenc, Dr. Adler Judit

Romákat foglalkoztató vállalkozások

összefoglaló

 

7.

Balogh Gábor, Dr. Farkas Péter, Prof. Dr. Berényi István, Prof. Dr. Varga Károly

A foglalkoztatóvá válás szociológiai és településköyezeti tényezői

összefoglaló

 

8.

Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

összefoglaló

 

10.

Dr. Bánfalvy Csaba

Az iskolából a munka világába való átmenet nehézségei

összefoglaló

 

11.

Dr. Benedek Tamás

A külföldi érdekeltségű vállalatok foglalkoztatáspolitikája és ennek hatása a foglalkoztatottság változásaira

összefoglaló

 

12.

Dr. Berde Csaba

Ukrán állampolgárok jellemzői Magyarországon, különös tekintettel az Észak-alföldi régióba

összefoglaló

záró tanulmány

13.

Dr. Berde Éva

A diplomázás előtt álló fiatalok pályaelképzelései, és a munkaügyi statisztikai adatok tényei alapján várható rövid távú tendenciák

összefoglaló

 

14.

Dr. Berde Éva

A felnőttek pályamódosításának és foglalkoztathatóságának kapcsolata

összefoglaló

 

15.

Dr. Berde Éva

A flexicurity magyarországi megvalósítása. Elméleti háttér és gyakorlati példák

összefoglaló

záró tanulmány

16.

Dr. Berde Éva

A középiskolák pályaorientációs lehetőségei

összefoglaló

 

17.

Dr. Berke Gyula, Dr. László Gyula

A Munka Törvénykönyve 2001. évi módosításának hatása az individuális és kollektív munkajogi megállapodásokra (a dél-dunántúli gazdasági térség szerződéses tapasztalatainak feldolgozásával)

összefoglaló

 

18.

Dr. Berki Erzsébet

Minimálbér 2001-2002.

összefoglaló

 

19.

Dr. Berki Erzsébet

Sztrájkok és más közvetlen akciók a kilencvenes években Magyarországon

összefoglaló

 

20.

Biermann Margit

A szakmai képzés hasznosulásának mértéke, a közép- és felsőfokú képzés megfelelése a munkahelyek igényeinek

összefoglaló

 

21.

Bódi Ferenc, Bőhm Antal

Kistérségi foglalkoztatók krízishelyzetének kialakulása, kezelése, megelőzése,  avagy sikeres és sikertelen vállalkozások és önkormányzatok

összefoglaló

 

22.

Bódis Lajos

A betanított és szakmunkások álláskeresése, az új nagy foglalkoztatók toborzási eljárásai és a munkanélküli-járadék indokoltsági vizsgálatának összefüggései

összefoglaló

 

23.

Dr. Bonifert Donát

Az EU társulási szerződés, illetve a csatlakozás munkaügyi vonatkozásainak megítélése a szociális partnerek szemszögéből

összefoglaló

 

24.

Czike Klára, Bartal Anna Mária

Nonprofit szervezetek és önkéntesek - új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi

összefoglaló

 

25.

Czöndör Gyula

Az önfoglalkoztatók esélyegyenlősége és szociális biztonsága feltételrendszerének megteremtése

összefoglaló

 

26.

Czugleé Iványi Judit

A munkaügyi jogharmonizáció és az európai szociális partnerség

összefoglaló

 

27.

Dávid János

A szociális és munkanélküli ellátó rendszerek összehangolása, a térségi réteg-specifikus foglalkoztatási programok munkaerő-piaci hatásainak elemzése

összefoglaló

 

28.

Dávid János

Kistérségi foglalkoztatók krízishelyzetének kialakulása, kezelése, megelőzése

összefoglaló

 

29.

Domokos Tamás

A munkaerőpiaci szereplők attitűdjének vizsgálata az eltérő flexicurity-modellekhez igazodó foglalkoztatáspolitikai intézkedésekről Magyarországon

összefoglaló

záró tanulmány

30.

Domokos Tamás

A veszprémi ifjúsági munkanélküliség alakulását befolyásoló tényezők longitudinális vizsgálata

összefoglaló

 

31.

Domokos Tamás

Az ügyfelek elégedettségének vizsgálata a munkaügyi szervezet hatósági jellegű tevékenységében

összefoglaló

 

32.

Domokos Tamás

Szlovák állampolgárok magyarországi munkavállalása, ennek okai és jellemzői a magyar-szlovák határmenti régiókban

összefoglaló

 

33.

Eckert Bálint

Távmunka 2000-2001, Tények a magyarországi távmunkáról

összefoglaló

 

34.

Dr. Egri Imre

Gazdaságfejlesztési és Európai Uniós Integrációs foglalkoztatást segítő munkaügyi kutatás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és a határmenti régióban

összefoglaló

 

35.

Dr. Ékes Ildikó

A nemzetközi mérlegrendszerek fogalma szerint definiált kormányzati szektor, public (közületi) szektor és privát szektor bér és kereseti viszonyainak összehasonlítása

összefoglaló

 

36.

Dr. Falussy Béla

A foglalkoztatottak és munkanélküliek időfelhasználásának különbségei

összefoglaló

záró tanulmány

37.

Farkas Péter

A szuburbanizáció megkérdőjelezése a vállalkozóvá válás szempontjából

összefoglaló

 

 

       

41.

Dr. Forray R. Katalin, Apró Antal Zoltán, Cserti Csapó Tibor, Székely Éva

A pályakezdő cigány/roma fiatalok munkaerő-piaci esélyei és a munkanélkülieket segítő non-profit szervezetek szerepe az esélyek növelésében a Dél-Dunántúlon

összefoglaló

 

42.

Dr. Frey Mária, Gere Ilona

Növekedés és foglalkoztatás

összefoglaló

 

43.

Dr. Frey Mária

A nonprofit szektor foglalkoztatási szerepvállalásának lehetőségei és korlátai

összefoglaló

 

44.

Fülöp Edit

Magyarországi munkaerőpiac – 2006

 

záró tanulmány

45.

Galambos Mária

A megváltozott munkaképességű munkanélküliek képzésének hatékonyság vizsgálata Heves megyében

összefoglaló

 

46.

Galasi Péter, Lázár György, Nagy Gyula

Az aktív foglalkoztatáspolitikai programok eredményességét meghatározó tényezők

összefoglaló

 

47.

Galasi Péter, Lázár György

A munkaerő-piaci szervezet legfontosabb ügyfelei körében végrehajtott megelégedettségi vizsgálatok főbb eredményei

összefoglaló

 

48.

Dr. G. Fekete Éva

A munkavállalási motivációk időbeni és térbeni változásai

összefoglaló

 

49.

Dr. Gere Ilona

A megváltozott munkaképességű emberek munka-erőpiaci esélyeinek javítása a nonprofit szektor foglalkoztató képességének megerősítésével, az ehhez szükséges feltételek kialakításával

 

záró tanulmány

50.

Dr. Györgyi Zoltán, Török Balázs

A fiatalok munkaerő-piaci helyzetének javítása és az Inteet

összefoglaló

 

51.

Dr. Györgyi Zoltán, Szabó Mária

A szakma- és pályaválasztási tanácsadással foglalkozó szervezetek kapcsolatának, korszerű rendszerek kialakításának vizsgálata, javaslat kísérletekre

összefoglaló

 

52.

Dr. Györgyi Zoltán

A felsőfokú szakképzés és a munkaerőpiac

összefoglaló

záró tanulmány

53.

Dr. Hajdú József, Dr. Hovánszki Aold

A feketemunka jogi rendezésének lehetséges módozatai

összefoglaló

 

54.

Dr. Hárs Ágnes

Magyarok az osztrák munkaerőpiacon - Ingázók, bevándorlók, munkaerő-migránsok?

 

záró tanulmány

55.

Híves Tamás

A foglalkoztatottság és munkanélküliség szerkezetét befolyásoló társadalmi-területi tényezők

 

záró tanulmány

56.

Hollai Krisztina

A roma foglalkoztatás támogatása térségi tapasztalatainak vizsgálata (1996-2001) és a területfejlesztés térségi tervezési és programmegvalósítási rendszereibe való illesztésük feltételrendszerének meghatározása

összefoglaló

 

57.

Horváth Gyula

A foglalkoztatáspolitika hatékonyabb megvalósítását és továbbfejlesztését segítő ellenőrzési módszerek (Módszertani útmutató a Munkaerő-piaci Alapból nyújtott támogatások ellenőrzéséhez)

összefoglaló

 

58.

Dr. Horváth Gyula

Foglalkoztatási rehabilitációt támogató állami dotációk hatékonyság vizsgálata

összefoglaló

 

59.

Illés Sándor

Hogyan növelhető az új tagállamok belső humán-erőforrást vonzó ereje? (a magyar eset)

összefoglaló

záró tanulmány

60.

Jancsics Dávid

A tervezett piacnyitás és privatizáció foglalkoztatásra gyakorolt várható hatásai és a szerkezetváltás kezelésének lehetséges eszközei a menetrend szerinti helyi és helyközi személyszállításban

 

záró tanulmány

61.

Juhász Ágnes

Munkaerőhiány és kínálati többlet azonos szakképesítéssel rendelkezők körében: a szakképzés lehetőségei

összefoglaló

záró tanulmány

62.

Juhász Judit, Csatári Ferenc, Makara Eszter

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon

összefoglaló

záró tanulmány

63.

Dr. Juhász Judit, Csatári Ferenc, Makara Eszter

Migráció és feketemunka Európában I.

összefoglaló

záró tanulmány

64.

Dr. Juhász Judit

Migráció és feketemunka Európában II.

összefoglaló

 

65.

Kakukné Katona Ágnes

Pályakezdő diplomások elhelyezkedési esélyei és lehetőségei Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

összefoglaló

 

66.

Dr. Kertesi Gábor, Köllő János

Ágazati bérkülönbségek Magyarországon

összefoglaló

 

67.

Dr. Kovács Csaba

Emberi erőforrástérképek és termelő vállalkozási kapacitások mérése és ábrázolás

összefoglaló

 

68.

Kovács Katalin, Faragó Tamás

A munkakörülmények és az egészségi állapot összefüggései - Munkakörülmények és egészségi állapot a gazdaság egyes ágazataiban

 

záró tanulmány

69.

Köllő János

Regionális bérkülönbségek a főbb ágazatokon belül

összefoglaló

 

70.

Dr. Könczei György, Komáromi Róbert, Keszi Roland, Vicsek Lilla

A fogyatékos és megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról a TOP 200 adatbázis alapján

összefoglaló

 

71.

Krázli Zoltán

A magyarországi felsőoktatási hallgatók munkavállalói érdekképviseletének alteatívái külföldi példák vizsgálatával

 

záró tanulmány

72.

Krekóné Dr. Kupa Ildikó

A főbb makrogazdasági mutatók és a foglalkoztatottság kapcsolata

összefoglaló

 

73.

Krolify Vélemény- és Szervezetkezelő Intézet

A célszervezetek körében készült kérdőíves felmérés eredményei

összefoglaló

 

74.

Dr. Ladó Mária

A kollektív szerződések körének lehetséges kiterjesztése

összefoglaló

 

75.

Dr. Lakatos Judit

A munkaerő-felmérés célzott másodfeldolgozása a nem foglalkoztatottak összetételének vizsgálatához

összefoglaló

 

76.

László Gyula

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás

összefoglaló

záró tanulmány

77.

László Gyula

A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése

összefoglaló

záró tanulmány

78.

Lázár György

A megyei munkaerőmérleg előállításának input oldali vizsgálata, az alkalmazandó módszertan kialakítása és prototípus készítése egy megyére (Borsod-Abaúj-Zemplén)

összefoglaló

 

79.

Lindneé dr. Eperjesi Erzsébet

Munkaerő-keresleti tényezők összehasonlítása az Európai Unió országaival

összefoglaló

 

80.

Lux Judit

A munkanélkülieket segítő non-profit szervezetek kapcsolatainak vizsgálata

összefoglaló

 

81.

Lux Judit

A termelékenység, a bérek és a foglalkoztatás terén várható ágazati hatások az EU társulás kapcsán a közúti járműgyártás, a vasúti közlekedés, a villamosenergiaipar területén

összefoglaló

 

82.

Lux Judit

Hátrányos helyzetű csoportok és egyének munkaerő-piaci integrációjának támogatása

összefoglaló

 

83.

Dr. Makó Csaba, Simonyi Ágnes

A munkaerő- és tudásfelhasználás mintáinak kutatása, a foglalkoztatási szerkezet pontos leírása a dunaújvárosi kistérségben, különös tekintettel a Dunaferr technológiaváltásból eredő jelentősebb létszámleépítésre

összefoglaló

 

84.

Makó Ferenc

Új módszer fejlesztése a pályaválasztási tanácsadó pszichológusok számára

összefoglaló

 

85.

Mátyási Sándor

Iskola melletti munkatapasztalat szerzés: kényszer vagy lehetőség - A szakmai gyakorlat munkaerőpiaci hatásainak átfogó elemzése

összefoglaló

 

86.

Mészáros Zoltán

Vissza a munka világába - vagy kitérés előle? Az inaktív állomány és státus jellemzése a munkaerő-piaci attitűdök függvényében

összefoglaló

 

87.

Németh Nándor

A román állampolgárságú munkavállalók Magyarországon

 

záró tanulmány

88.

Dr. Neumann László, Nacsa Beáta

A rugalmas alkalmazkodást elősegítő szerződéstípusok, különös tekintettel a Munka Törvénykönyve 2001. évi módosításának hatásaira

összefoglaló

 

89.

Dr. Neumann László

Az EU csatlakozás munkaügyi vonatkozásainak megítélése a társadalmi partnerek szemszögéből

összefoglaló

 

90.

Orsovai Szilvia, Palotai Ilona, Pálinkó Éva

A közhasznú munka haszna

összefoglaló

 

90.1

Dr. Pais Ella Regina, Kvasznicza Zoltán, Gocsál Ákos

A méök- és méöktanár-képzés gyakorlati vonatkozásai a PTE PMMFK-n

összefoglaló

 

91.

Pálné Dr. Kovács Ilona

A foglalkozási rehabilitáció helyzetének felmérése és lehetséges fejlesztési irányai a Dél-Dunántúlon

összefoglaló

 

92.

Dr. Poór József

A vállalatok humán erőforrás (HR) gyakorlata a fenntartható fejlődést szolgáló hatékony foglalkoztatás érdekében az életciklus modell alapján

összefoglaló

záró tanulmány

93.

Dr. Seres Antal

A részmunkaidős foglalkoztatás elterjesztése és az éves munkaidő elszámolás alkalmazásának lehetőségei a magyar gazdaságban

összefoglaló

 

94.

Dr. Simkó János

Az egy évnél hosszabb ideje munka nélkül levő személyek munkavállalási motiváltsága, megélhetési stratégiái és munkába állításuk eredményesebb elősegítésének feladatai

összefoglaló

 

95.

Dr. Soltész Anikó

Az önfoglalkoztatás terjedésének ösztönzése a munkanélküliek körében (Az önfoglalkoztatóvá válási támogatás, mint aktív foglalkoztatáspolitikai eszköz vizsgálata Magyarországon, négy megyében)

összefoglaló

 

96.

Szabó Imre

A munkaerőpiac kereslete, a kereslet belső struktúrájának vizsgálata, különös tekintettel a pályakezdő műszakiakra

összefoglaló

 

97.

Dr. Szép Zsófia

A szakképzés hatékony finanszírozásának lehetőségei

összefoglaló

záró tanulmány

98.

Dr. Szirmai Péter

Fiatalok munkavállalási esélyeinek növelése önálló vállalkozások életre segítésével

összefoglaló

 

99.

Szívós Péter

A Magyar Háztartás Panel kutatás a foglalkoztatásra és a munkanélküliségre vonatkozó elemzés

összefoglaló

 

100.

Dr. Szócska Miklós

Rezidens orvosok munkaerőpiaci elhelyezkedési szándékainak, migrációs és pályaválasztási motivációinak vizsgálata

összefoglaló

záró tanulmány

101.

Szűcs Ildikó

Kényszerből a felsőoktatásba, kevésbé egyenlő diplomák és diplomások

összefoglaló

 

102.

Dr. Táll Éva

A falusi munkanélküliség társadalmi szerkezetváltozásai 1990-1997 között

összefoglaló

 

103.

Tót Éva

A munkavégzéshez kapcsolódó informális tanulás jellemzői, az így szerzett tudás feltárásának és hasznosításának lehetőségei

összefoglaló

 

104.

Dr. Tóth Ferenc

A Megyei Munkaügyi Tanácsok újjáalakulása, szerepük a foglalkoztatási érdekegyeztetésben

összefoglaló

 

105.

Dr. Tóth István János

Diplomás pályakezdők és egyetemi, főiskolai karok vállalati szemszögből

 

záró tanulmány

106.

Dr. Tóth István János

A Távol-Keletről Magyarországra érkező állampolgárok munkavégzésének fő jellegzetességei, típusai

 

záró tanulmány

107.

Dr. Tóth István János

Szerkezeti feszültségek - szakképzettek kereslete és kínálata a munkaerőpiacon

 

záró tanulmány

108.

Dr. Váradi Mónika Mária

Az illegalitás peremén - avagy munkavállalási (túlélési) stratégiák inaktív társadalmi csoportokban

összefoglaló

záró tanulmány

109.

Varga Károly

Hazai kisvállalkozók az ideális vállalkozói szemlélet és a munkanélküli életérzés között

összefoglaló

 

110.

Velkey Gábor

Az oktatás hazai rendszere, működési zavarai és megújításának irányai

összefoglaló

záró tanulmány

111.

Dr. Virág Tünde

Érdekek és lehetőségek: a szakképző intézetek forrásszerző stratégiái

összefoglaló

záró tanulmány

112.

Viszt Erzsébet

A bérszínvonal emelés lehetőségei és versenyképességi korlátai a kis és középméretű vállalatoknál a csatlakozás előtt

összefoglaló

 

113.

Viszt Erzsébet

A humán beruházások jellege, nagysága és ösztönzési lehetőségei a kis- és közepes méretű vállalatoknál

összefoglaló

 

114.

Viszt Erzsébet

A kis- és középvállalatok növekvő jelentősége a foglalkoztatásban: korlátok és lehetőségek

összefoglaló

 

115.

Dr. Völgyesí Pál

A pályaorientáció-pályakorrekció csoportos formáinak bevezetése

összefoglaló

 

116.

Wintermantel Zsolt

A Budapesti Műszaki Egyetem friss diplomásainak elhelyezkedési esélyei

összefoglaló

 

117.

Zachár László

Az egész életen át tartó tanulás kulcspontjai az emberi erőforrás fejlesztésében

összefoglaló

 

118.

Dr. Zám Mária

A háztartásokban rejlő és a háztartások által felhasználható munkaerő-kapacitás és ennek mobilizálási lehetőségei

összefoglaló

 

119.

Dr. Zám Mária

A magyar nonprofit szektor jövője a munkanélküliség kezelésében az európai integráció folyamatában - Kitartottság vagy integráció - a felzárkózás esélyei az európai piacon.

összefoglaló

 

120.

Dr. Zám Mária

A munkanélkülieket segítő non-profit szervezetek kapcsolatainak vizsgálata, fejlesztésük lehetőségei

összefoglaló