pic

Folyamatban lévő programok

Munkaügyi tárgyú kutatási programok

A támogatási program indításának célja a foglalkoztatás és munkanélküliség helyzetére és folyamataira vonatkozó információk bővítése a támogatási program keretei között finanszírozott kutatási eredményekkel. A kutatások során alkalmazott adatgyűjtések, felmérések eredményei hozzájárulnak a fejlesztések alapjául szolgáló KSH adatok kiegészítéséhez.

A program fő célja a foglalkoztatáspolitika törekvéseinek támogatása. A program részcéljainak teljesítése érdekében hét alprogram megvalósítására kerül sor. Az „Átfogó roma kutatás” alprogram szakmailag igényes előkészítése a 2011. év első félévben lezárult, meghirdetésre nem került sor. Az MTA KTI az év elején a „Munkaerőpiaci tükör – 2011” c. kötet elkészítésére kapott támogatást a program keretében, melynek magyar nyelvű kötete december hónapban megjelent. Az angol nyelvű kötet megjelenése után a projekt 2012. októberben zár. Az „A foglalkoztatáspolitika két évtizede”, az „Út a munkához program hatásvizsgálata”  és a „Kutatói kezdeményezések” alprogram meghirdetett nyilvános pályázati felhívásokra beérkezett projekttervek közül öt kutatási projekt indítására került sor. „A foglalkoztatáspolitika két évtizede” c. kutatási projekt termékeként elektronikusan megjelenő tanulmánykötet jelent meg angol és magyar nyelven, mely letölthető a http://econ.core.hu/file/download/20evfoglpol/kotet.pdf oldalról. A támogatást nyert öt pályázat közül megvalósítási szakaszban lévő másik projekt, a Corvinus Egyetem befogadó nyilatkozatával megvalósuló az „A közvetlen ügyfélkapcsolat szerepe a munkanélküli-ellátásokban részesülők támogatásában és ellenőrzésében.”  c. projektje, melynek eredményei várhatóan 2012. novemberben lesznek publikusak honlapunkon.  A Kopint Konjunktúrakutatási Alapítvány nyerte el a 2008-2009. évek fordulója kialakuló gazdasági válság foglalkoztatási hatásainak mérséklését célzó ún. Válság programok hatásvizsgálatát, melynek eredményei várhatóan 2013. első félévének végén lesznek hozzáférhetők a honlapunkon. 2011. II. félévében került meghirdetésre az MTA KTI meghívásos pályáztatásával a Munkaerőpiaci Tükör 2012. c. kutatási pályázat. A támogatási szerződés aláírására 2012. január 13-i dátummal került sor, melyben a vállalások 2012. január 15-2012. május 31. közötti megvalósítási kötelezettsége került megfogalmazásra. A kötet várhatóan ugyancsak a 2013. első félévének végén jelenik meg. Terveink között szerepel a Tükör sorozat következő kötetének megjelenéséhez szükséges kutatómunka és egyéb költségek támogatása annak érdekében, hogy a folyamatos magas színvonalú elemző munka folytatódhasson a munkaerő- és foglalkoztatáspolitika döntéshozatali folyamatainak szakmai támogatása céljából.

A támogatási programról információ a debreceni.erzsebet@ofa.hu címen kapható.