pic

Közhasznú tevékenység

Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. közhasznú szervezet, célja a foglalkoztatás és munkahelymegőrzés elősegítése, az általánostól eltérő, innovatív foglalkoztatási formák támogatása, a foglalkoztatást, a munkaerő-piaci integrációt és a foglalkoztatási célú civil/nonprofit szféra fejlesztését szolgáló munkaügyi kutatási, oktatási, képzési, intézményfejlesztési és esélyegyenlőségi programok és projektek végrehajtása.

A Társaság tartós közérdekű tevékenységével eszközrendszert és erőforrásokat biztosít a többletfoglalkoztatást, munkahelymegtartást eredményező kezdeményezésekhez, különösen a kis- és közepes méretű vállalkozások, a civil/nonprofit szféra és a szociális gazdaság szervezetei számára, elsősorban a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű társadalmi csoportok körében.

Az OFA Nonprofit Kft. a munkaerő-piaci eszközök fejlesztése érdekében részt vállal európai uniós forrásokból, elsősorban a strukturális alapokból társfinanszírozott programok és projektek megvalósításában.

A továbbiakban bemutatjuk pályázatainkat, támogatási programjainkat és fejlesztési projektjeinket.