pic

Közérdekű adatok

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. közfeladatot ellátó szervként az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) meghatározott kötelezettségének eleget téve teszi közzé az alábbi adatokat:

1. Szervezeti, személyzeti adatok

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 • alapító okirat
 • alapítói határozatok
 • SZMSZ
 • FB ügyrendje
 • FB határozatok
 • TT ügyrendje
 • Támogatási szerződés az NGM-mel
 • adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
 • alapvető jogszabályok:
  • 1362/2011. (XI.8.) Korm. határozat az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról
  • 12.PK.69.200/1998/48. számú végzés
  • 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
  • 212/2010. (VII.1.) Korm. rend. az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
  • 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
  • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
  • 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
  • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
  • 323/2011. (XII.28.) Korm. rendelet a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

3. Gazdálkodási adatok

Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. közfeladatot ellátó szervként a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben meghatározott kötelezettségének eleget téve teszi közzé az alábbi adatokat:

4. Szolgáltatói kör